Magdalena de Coninck is Vlaams-Nederlandse. Ze schildert  imaginaire vrije landschappen, abstract organisch en experimenteel of lyrisch. Ze is autodidact en wordt geïnspireerd door de wereld van ruimte, droom, visie en schoonheid of het gebrek daaraan.

Magdalena exposeerde in binnen- en buitenland. Ze is poëet, praktisch filosoof en schreef een boek ‘Zweefpauze in de Lucht’, met gedichten bij haar schilderijen.

ENGLISH

Magdalena de Coninck is from Flemish-Dutch origin. She paints suggestive landscapes, abstract organic and experimental or lyric. She is autodidact and inspired by the world of space, dream, vision and beauty or the lack of these.

Magdalena had several exhibitions at home and abroad. She is a practical philosopher and a poet. She wrote the book: ‘Hovering overhead’ with her poems and paintings.