BART KOK

Bart Kok (1974) is oorspronkelijk afkomstig uit het oosten van Nederland. Hoewel hij een bèta opleiding heeft genoten en vele jaren werkzaam is geweest in de moleculair-biologische onderzoekswereld, heeft hij ook altijd een sterke creatieve drive gehad. Toen Bart naar Amsterdam verhuisde is hij zich intensiever bezig gaan houden met schilderen, wat voor hem dé manier is om zich creatief te uiten. Tegenwoordig woont hij een groot deel van het jaar in Spanje.

Bart is een autodidact. Aanvankelijk schilderde hij voornamelijk stillevens en landschappen, deels geïnspireerd door zijn eigen reizen over de hele wereld. Gedurende de jaren heeft hij zich steeds verder ontwikkeld, mede door verschillende teken- en schilderscursussen te volgen en te schilderen onder professionele begeleiding. Hierdoor verschoof ook zijn interesse richting de figuratieve kunst. Zo schildert Bart tegenwoordig graag mensen in een omgeving die emoties en/of vragen oproept. De onderwerpen zijn heel divers en hij creëert waar op dat moment zijn gevoel naar uitgaat. Soms intrigeert een onderwerp hem zo dat hij er een kleine serie van maakt.

Bij het samenstellen van een beeld gebruikt Bart verschillende foto’s die hij verzamelt uit eigen werk, van internet en uit tijdschriften. Deze beelden bewerkt hij vervolgens digitaal met Photoshop en/of hij maakt er een collage van. Voor dit intuïtieve proces neemt hij ruim de tijd. Zo creëert hij een geheel eigen beeld en dat legt hij vervolgens vast op doek.

Een van de meest opvallende kenmerken van Bart’s werk is het krachtige kleurgebruik. Hij heeft een duidelijke eigen stijl ontwikkeld.

Bart Kok (1974) was born and raised in the east part of the Netherlands. Although he has a science degree and many years of work experience in the world of molecular biology research, he has always had a strong creative drive as well. When Bart moved to Amsterdam, he got more intensively involved in painting, which for him is the absolute best way to express himself creatively. Nowadays he lives in Spain for a large part of the year.

Bart is autodidactic. Initially he painted mainly still lives and landscapes, partly inspired by his own travels around the world. Over the years he has continued to develop himself further, also by completing various drawing and painting courses as well as painting under professional guidance. As a result, his interest shifted towards figurative art. Nowadays Bart likes to paint people in an environment that evokes emotions and/or questions. The subjects are very diverse and he creates what triggers him in the moment. Sometimes he finds a subject so intriguing that he turns it into a small series.

In compiling an image, Bart uses various photographs that he collects from his own work, from the Internet and from magazines. He then digitally edits these images using Photoshop and/or he makes a collage out of them. He takes plenty of time for this intuitive process. In this way he creates his own unique image, to then capture that on canvas.

One of the most striking features of Bart’s work is the powerful use of color. He has developed a clear personal style.