FREDDY JACOBS

Freddy Jacobs alias “Jaco” studeerde toen hij jong was aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Brugge, België. Hij werd burgerlijk ingenieur en begon in 2009 met schilderen toen hij 50 jaar oud was. Jaco gebruikt verschillende materialen in zijn schilderijen.

Zijn passie is het creëren van ongebruikelijke en unieke kunst met textuur als basis voor zijn werken. Hij schildert met gevoel, gebruikt kleur en vormen om zichzelf uit te drukken. De verscheidenheid aan gemengde materialen brengt structuur en effecten in zijn schilderijen. Hij gebruikt felle kleuren op een manier dat de schilderijen gaan interageren met de kijker, waardoor emoties en sterke gevoelens ontstaan.

Het werk van Jaco is een gewaagde mix van stijlen, variërend van strak en eigentijds tot verweerd en organisch. Hij geeft een subtiel en verfijnd gevoel aan zijn schilderijen door een unieke balans tussen kleur, compositie en textuur. De gekleurde mixed media hebben een eigen dialoog met het publiek. Hij brengt verschillende thema’s.

Als hij geïnspireerd raakt, experimenteert hij altijd om enkele variaties te maken op het oorspronkelijke idee en de serie. Hij evolueert voortdurend en onderzoekt nieuwe technieken waardoor hij zijn werk in een nieuw licht kan zien. Dit creatieve proces geeft hem energie en voldoening, gevoelens die hij door zijn werken overdraagt ​​aan zijn kijkers…

Freddy Jacobs aka “Jaco” studied at the Royal Academy of Arts in Bruges, Belgium when he was young. He became civil engineer and started to paint in 2009 when he became 50 years of age. Jaco uses different materials in his paintings.

His passion is creating unusual and unique art using texture as a base for his works. He paints with feeling, using colour and forms to express himself. The variety of mixed materials are bringing structure and effects in his paintings. He uses bright colours in an way that the paintings start to inter-act with the viewer, creating emotions and strong feelings.

Jaco’s work is a bold mix of styles, ranging from sleek and contemporary to weathered and organic. He brings a subtle and sophisticated feel to his paintings through a unique balance of colour, composition and texture. The coloured mixed media are having their own dialogue with the audience. He brings a variety of theme’s.

As he gets inspired he always experiments to make some variations of the initial idea and series. He is constantly evolving and exploring new techniques which allows him to look at his work in a new light. This creative process gives him energy and satisfaction, feelings that he transmits through his works to his viewers…

VISITS: 632