GABYGABY

GabyGaby  is een multimedia kunstenaar die bekend staat om zijn ongewone handelingen bij het maken van zijn kunst.

Hij heeft zijn werk laten zien in New York, Dubai, Amsterdam, Zurich, Vienna en San Francisco. Ook heeft hij specifieke kunstwerken gemaakt in Las Vegas, Rotterdam en voor de Tour De France.

Het is een mash-up,  een ongelimiteerde wereld, en GabyGaby zoekt daar het uiterste van. Voor GabyGaby is er geen verschil tussen commerciële en schone kunst. Door zijn werk vervaagd de lijn tussen design en kunst. Schilderen en nieuwe media. Merken en tentoonstellingen. Stripboeken en een conservator. Met een achtergrond in de mode en als een Creative Director, navigeert GabyGaby zelfverzekerd door de relatie van zelf expressie in de schone kunst en het massale consumeren van de toegepaste kunst. Refererend naar iconische symbolen van populaire culturen, wereld merken, social media, steden, politiek, mode, sport en de entertainment industrie gebruik hij zijn energieke technieken om zijn verhaal in zijn kunst te weven.

Maar GabyGaby’s werk is veel meer dan afbeeldingen en objecten, het gaat ook om de botsing van persoonlijke ervaringen, culturen, ideeën en Esthetica. Zijn nieuwsgierigheid in het on-armen van de snel vooruitgaande technieken, geeft zijn werk een dynamische en interactief aspect.

GabyGaby is a multimedia artist that is known for his unusual approaches to his work.

He has shown in New York, Dubai, Amsterdam, Zurich, Vienna and San Francisco as well as creating site-specific works in Las Vegas, Rotterdam and for the Tour de France.

It’s a crazy mashup, no limits world and Dutch multi-media artist, GabyGaby is out to find the boundaries. For GabyGaby there is no separation between fine and commercial art. His work blurs the line between art and design. Between painting and new media. Brands and exhibitions. Comics and curators. Function and intellect. With a background working in the fashion industry as a Creative Director, GabyGaby confidently navigates the relationship between the self expression of contemporary ‘fine art’ and the mass consumerism of the applied arts. Referencing iconic symbols from popular culture, global brands, social media, cities, politics, fashion, sports and the entertainment industry he uses his energetic techniques to weave his story into the art pieces.

However GabyGaby’s work is much more than images and objects, it’s also about the collision of personal experiences, cultures, ideas and aesthetics. His curiosity in and embrace of emerging technologies often gives his work a multi-faceted, dynamic and interactive aspect.

VISITS: 271