JACQUELINE NIEUWENDIJK

Jacqueline Nieuwendijk is in 1964 geboren in Amsterdam. Tijdens haar opleiding tot modeontwerpster in Amsterdam ontwikkelde ze al een voorkeur om bestaande stoffen te verwerken in verfijnd afgewerkte nieuwe kleding. Het werken met stof daagde haar uit om het ook op andere manieren toe te gaan passen, in combinatie met papier en verf, en zo ontstonden er soms verrassende werkstukken.

Na een opleiding in gemengde technieken heeft ze haar liefde voor mixed media ontdekt en kan haar creativiteit hierin vrij stromen.‘Ieder stukje papier/stof heeft z’n eigen persoonlijkheid en karakter. Het is als een penseelstreek wachtend om op het juiste plekje geplaatst te worden’. Ze vindt het een uitdaging om gewone stukjes papier en stof te transformeren in ongebruikelijke kunst die van ver af je aandacht trekt en verrast van dichtbij.

Jacqueline houdt van sprekende kleuren en gaat net zolang door tot alles naar haar idee met elkaar in balans is. In haar werken verwerkt ze graag prints uit bladen, fragmenten uit boeken, stroken behang, prints, stoffen uit oude kleding etc. De kringloopwinkels, marktplaats en oude schuren en zolders voorzien haar in een eindeloze inspiratie om er nieuwe dingen mee te maken; Het afgedankte een nieuwe bestemming te geven.

Als het idee in outline op het doek staat begint het creatieproces. Het resultaat staat nooit vast. Ze begint bij de ogen zodat ze zelf in verbinding staat met het onderwerp en
van daar begint het opbouwen van de compositie. Tijdens het opbouwen gaat ze zelf door verschillende processen en vaak verwerkt ze daar elementen van in haar werk. Zo blijft haar werk herkenbaar en authentiek.

Jacqueline Nieuwendijk was born in Amsterdam (1964). During her training as a fashion designer in Amsterdam she developed a preference for incorporating existing fabrics into refined new clothing. Working with fabrics challenged her to use it in different ways, for example in combination with paper and paint and sometimes surprisingly innovative pieces were created.

After a training in mixed techniques she has discovered her love for mixed media and she lets her creativity completely run free. ‘Every piece of paper or fabric has its own personality and character. It is like a brushstroke waiting to be placed in the right place’. She finds it a challenge to transform ordinary pieces of paper and fabric into unusual pieces of art that draw your attention from far away and surprise you from up close.

Jacqueline loves bold colours and keeps on going until everything in her idea is in perfect balance. In her works she likes to process prints from sheets, fragments from books, strips of wallpaper, prints, fabrics from old clothing, etc. The thrift shops, second hand websites and old barns and attics provide her with endless inspiration to create new things; give the discarded a new destination.

If the idea is in outline on the canvas, the creation process begins. The result is never fixed. She starts with the eyes so that she can connect to the subject and then starts building the composition. During construction she goes through different processes and often incorporates elements of her work into it. This way her works remains recognizable and authentic.

VISITS: 130