Senavon Kokou Biwova Artiste Togolais en Belgique Academie Sint-Lucas Gent Plastische kunsten.
“Mijn artistieke inspiratie wordt beschouwd als een observatie en visuele voorstelling naar aanleiding van de lijn van onze gemeenschap die mijn clan en vooral mijn familie verzekerde de leiding. Om de dagelijkse activiteiten van het leven te beschrijven. De gemeenschap te ontwikkelen karakteristieke symbolen gegraveerd op de gebruiksvoorwerpen gebruikt en schilderen op hout. Onze familie heeft sociale positie (leiderschap) in de gemeenschap, de enige waarborg van deze symbolen en de branden te worden. Sterker nog, de symbolen in de schilderijen op hout, waar op gebruiksvoorwerpen spreek mijn gemeenschap “Human” in relatie kwartalen elementen van het leven: water, lucht, aarde en de zon is het elementen worden getoond “boom” en ook houden van rust en welzijn. De gemeenschap is de visuele combinatie. Mijn artistieke inspiratie drukt deze combinatie op mijn werk. ”

Senavon Kokou Biwova Artiste Togolais en Belgique Academie Sint-Lucas Gent Arts
“My artistic inspiration is considered an observation and visual representation following the line of our community that my clan and especially my family assured the leadership. To transcribe the daily activities of life. The community development characteristic symbols engraved on the utensils used and painting on wood. Our family has social status (leadership) in the community, the only guarantee of these symbols and become the light. in fact, the symbols in the paintings on wood, where to utensils speak my community “Human “in relation quarters elements of life: water, air, earth and the sun, the elements are shown” tree “and also maintain peace and welfare of the community is the
visual combination of my artistic inspiration press this combination on my work. ”

EXPOSITIES

MEER INFORMATIE