LUBNA CHAHAL

Geboren in Curacao van Libanese ouders. Lubna Chahal is altijd opzoek geweest naar creative verkoop mogelijkheden. Tijdens haar jeugd droomde ze ervan om fashion designer te worden. Na haar af studeren, streefde zij haar dromen na door het International fine Arts College in Miami bij te wonen. Tijdens deze studie is ze met vele kunst stromen in aanraking gekomen en daardoor haar eigen creatieve kant kunnen ontdekken, zo ook illustreren en schilderen.

Geinspireerd door expressionisten als Kadinsky en Alexei von Jawlensky en Fauvisten als Henri Matisse en Andre Derain nemen kleuren een heel belangrijke plaats in bij Lubna`s werken. Kleuren zijn zelfs belangrijker dan het format van de werken. Lubna vind het fijn om te werken met de snel drogende acryl verf, haar favoriete materiaal, wat haar toestaat om het juiste tijdsbeeld vast te leggen. Al haar werken worden in één keer afgemaakt, vol met emotie, catharsis, revitalisering en zuiverheid.

Born in Curacao to Lebanese parents, Lubna Chahal has always sought creative outlets. Growing up, she dreamt of becoming a fashion designer. After graduating high school, she pursued her dream, attending the International Fine Arts College in Miami, Florida. While there, she was introduced to many different forms of art and had the opportunity to explore her creative side, including illustration and painting.

Inspired by expressionist artists such as Kandinsky and Alexej von Jawlensky and Fauvist artists such as Henri Matisse and Andre Derain, color takes center stage in Lubna’s works, becoming more important than format.
Lubna loves the fast-drying nature of acrylic paint, her preferred medium, which allows her to capture a moment in time. All of her works are completed in one session: full of emotion, catharsis, revitalisation and purification.

VISITS: 0