MARCUS FREEPAINTER

Marcus
Geboren in 1967 in de Pijp te Amsterdam.

Marcus volgde een opleiding LBO, waar de cijfers voor wiskunde met gemiddeld een zes in schril contrast stonden tot handvaardigheid en tekenen met veelal tienen.
Na zijn opleiding is hij via een aantal banen, o.a. in een lak spuiterij terecht gekomen bij een drukkerij en heeft daar zijn eerste echte grafische opleidingen gevolgd. Grafisch vakman, offset technieken en grafisch technicus. Later is Marcus overgestapt naar een kleine drukkerij in Amsterdam waar hij met succes de opleiding Grafisch Management heeft afgerond in 2001.
Tekenen en creatief uiten heeft er bij Marcus altijd ingezeten, de drang om iets te creëren en ergens mee bezig te zijn. Het tekenpotlood werd in 2008 ingeruild voor een penseel en spuitbussen en het papiertje voor een doek. Het moest groter en wat grover. Het “imperfecte” of ruige in schilderijen heeft bij Marcus altijd een voorkeur gehad.

Niet het resultaat maar het “maken” van een kunstwerk is het doel. Geïnspireerd door dagelijkse dingen en personen, maar soms ook door oude meesters begint hij met een drukke achtergrond waarna hij daarop een herkenbare afbeelding plaatst. Soms is er van die achtergrond weinig meer te zien maar het kunstwerk groeit zo tijdens het schilderen. Zijn stijl is niet makkelijk in één hokje te plaatsen, vrij schilderen is waar het bij Marcus om draait. Vrij zijn om te doen en te maken waar hij op dat moment zin in heeft.  Een echte Freepainter dus.

Marcus
Born in 1967 in the Pijp, Amsterdam.

Marcus was educated in Mechanics, where mathematics with an average of six- contrasted sharply with handicrafts and drawing with Ten+ like.
After his training, he ended up at a printing factory through a number of jobs, including a paint factory, and followed his first real graphic training courses there. Graphic craftsman, offset techniques and graphic technician. Later Marcus switched to a small printing house in Amsterdam where he successfully completed the Graphic Management course in 2001.

Drawing and creative expression has always been with Marcus, the urge to create something and to be busy with something. The drawing pencil was exchanged in 2008 for a brush and spray cans and the paper for a canvas. It had to be bigger and a little more rough. The “imperfect” or rough in paintings always had a preference for Marcus.

Not the result but the “making” of a work of art is the goal. Inspired by everyday things and people, but sometimes also by old masters, he starts with a busy background, after which he places a recognizable image on it. Sometimes there is little left to see from that background, but the artwork grows during painting. His style is not easy to put in one style, free painting is what Marcus is all about. Being free to do and to make what he feels like at that moment. A real Freepainter.