Michel Vandenbroeck (1956) maakte als kind reeds tekeningen en karikaturen. Het duurde tot 2006 vooraleer hij startte aan de Hagelandse Academie voor Beeldende Kunst. Aanvankelijk beperkte hij zich tot het schilderen naar levend model en portretteren. Hoewel zijn werk figuratief blijft, neemt hij soms een loopje met de realiteit en komen er abstraherende elementen in voor.

Hij schildert uitsluitend met olieverf en durft al eens af te wijken van de traditionele regels van de kunst. Evenwichtige composities ontstaan eerder bij toeval en niet zelden wordt de verf op het doek gemengd. Er is nooit gezocht naar eenheid in stijl en er zit geen chronologische evolutie in.

ENGLISH

As a child Michel Vandenbroeck (°1956) made already drawings and caricatures. He started in 2006 at the Academy of Fine Arts (Hagelandse Academie voor Beeldende Kunst). In the beginning he only painted live models and portraits. His work is mainly figurative but sometimes contain abstract elements.

He paints exclusively with oil on canvas. He deviates sometimes from the traditional rules of art. Compositions in balance arise by chance and oil is often mixed directly on the canvas. He has never sought unity in style and there is no chronological evolution in his work.