NATASHA UDOVENKO

Kunstenares Natasha is in de Oekraïne geboren, woont en werkt tussen Leiden en Amsterdam, Nederland.

Voordat ze naar Amsterdam kwam, woonde ze in verschillende landen, waaronder de VAE, de Seychellen en Oekraïne. Ongetwijfeld beïnvloedden deze ervaringen haar perceptie van de wereld en toen ze in 2015 naar Amsterdam verhuisde, verliet ze haar zakelijke leven en besloot ze fulltime te werken aan haar kunstenaarschap.

Ze maakt voornamelijk aquarellen en ze houdt ervan om in elk schilderij gedurfde kleuren te gebruiken. Ze beeldt Amsterdam af in een grillige stijl en de reden daarvoor is dat de huizen en grachten nauwelijks veranderd zijn door de eeuwen heen – de sfeer in de stad is nooit saai of hetzelfde. Geen huizen zijn hetzelfde, geen gevoel is hetzelfde als je in Amsterdam bent. Het is haar ode aan de stad.

Ze wijdt ook een deel van haar werk aan bloemen en bedreigde dieren terwijl ze ze schildert en hun schoonheid en kracht laat zien. Het is de bedoeling om de boodschap te verspreiden over de milieuschade die op de Aarde gaande is.
Natasha’s schilderijen zijn gemaakt om mensen vreugde en hoop te geven, maar ook om hen te laten denken aan een verschil dat ze in de wereld kunnen maken.

Natasha is a Ukrainian born artist, living and working between Leiden and Amsterdam, the Netherlands.
Prior to coming to Amsterdam, she lived in several countries, including UAE, Seychelles islands and Ukraine. Undoubtedly, these experiences affected her perception of the world, and when she moved to Amsterdam, in 2015, she left her corporate life behind and pursued art full time.
She works mainly with watercolours and she loves using bold colours in practically every painting. She depicts Amsterdam in a whimsical style and the reason for it is that even though its houses and canals barely changed throughout the centuries – the vibe in the city is never boring or the same. Natasha has fun with colours as much as she has fun walking around the city inhaling the creative vibes.
No houses are the same, no feeling is the same when you are in Amsterdam. It is her ode to the city.
She also dedicates a chunk of her work to flowers & endangered animals as she paints them and shows their beauty and power. The intention is to spread the message about the damage being done to the environment in our world today.
Natasha’s paintings are created in order to give people joy and hope, but also to make them think of a difference they can make in the world.