NERSES VARDANYAN

Nerses Vardanyan is een getalenteerde hedendaagse kunstenaar en restaurateur, wiens kunst internationale erkenning geniet. Hij werd geboren in 1957 in Armenië. Al op jonge leeftijd toonde hij een uitgesproken interesse in schilderen. Hij ontwikkelde zich als kunstenaar aan de Academie voor Schone Kunsten van de stad Leningrad (nu St. Petersburg) en vervolgens in België. Voor zover hij zich kan herinneren, was hij altijd aan het schilderen en studeerde hij schilderen. Hij exposeerde zijn werken in culturele centra, galerijen en abdijen. Naast talrijke tentoonstellingen in Armenië, nam Nerses ook deel aan internationale evenementen in Rusland, Spanje en andere landen.

Nerses Vardanyan is a talented contemporary artist and restorer, whose art enjoys international recognition. He was born in 1957 in Armenia. From an early age he showed a marked interest in painting. He developed as an artist at the Academy of Fine Arts of the city of Leningrad ( now St. Petersburg) and then in Belgium. As far as he can remember, he was always painting and he studied painting. He exhibited his works in cultural centers, galleries and abbeys. Besides numerous exhibitions in Armenia, Nerses also participated in international events in Russia , Spain and other countries.