PaulO

“PaulO weet de kijker te raken door de emotie en uitdrukking op het doek….”. “De ogen zijn de spiegel van de ziel, zij vertellen een verhaal”.

Zijn Contemporary Art is spontaan, expressief en kleurrijk. Op zijn eigen unieke manier formeert hij personen op het doek tot een kunstwerk. Er ontstaat een extravagantie die kenmerkend is voor zijn stijl.

Hij laat zich vooral leiden door de natuur, de seizoenen en hedendaagse mondiale gebeurtenissen.

Door de kleurencombinaties bij het ontwerpen en herindelen van tuinen bij villa’s/gebouwen ontdekte hij dat schilderen zijn passie zou worden. Hij schildert met vrijheid de kleurenpracht uit de natuur, intuïtief op het doek. Tevens schildert hij personen in opdracht waarbij zijn unieke kleurenspel tot uitdrukking komt.
PaulO’s eigentijdse kunst, die wel wordt vergeleken met Kees van Dongen door zijn sierlijkheid en kleurgebruik, is een inspirerend sieraad voor het interieur, kantoor en bedrijfsruimte.

In het afgelopen jaar is hij een veel gevraagd exposant. Zijn werk hangt door heel Nederland en het buitenland lonkt. PaulO is een graag geziene gast bij Radio en TV waar hij met passie over zijn Kunst en Exposities verteld.

“PaulO knows how to touch people by the emotion and expression on the canvas”… “the eyes are the mirror of the soul, they tell a story”His contemporary art is spontaneous, expressive and colourful. In his own unique way he transforms people on to canvas and into art. An extravagance arises, which also reflects his style.He is inspired by nature, seasons, and global events.By iscovering colour combinations whilst designing and rearranging gardens of various properties, he discovered that painting was his passion. He intuitively paints with freedom the beautiful colours from nature to the canvas. He also commissions portrait paintings, where his unique colourful style will be on full display. PaulO’s contemporary art, which is often compared to Kees van Dongen, due to its gracefulness and use of colours, is an inspiring jewel for any interior, office or building spaces.In the last year he has been in high demand to exhibit. His artwork is regularly on display throughout Holland and soon abroad. PaulO is also a well-liked guest on Radio and TV shows, where he talks with passion about his work and exhibitions.

VISITS: 271