Steef Bongers fijnschilder
Vergankelijkheid in de 21ste eeuw
Stillevens schilderen is zijn passie. In het atelier van Steef Bongers wordt dat snel duidelijk. Her en der staan verstilde tafereeltjes die de leidraad vormen voor de schilderijen in wording. De diverse composities worden opgebouwd uit eenvoudige gebruiksvoorwerpen en specifieke voorwerpen uit deze tijd. Commerciële iconen zoals een blikje Coca-Cola, een pak Douwe Egberts koffie, een flesje Brand bier. Voorwerpen die, voor een ieder die nu leeft deel uitmaken van het dagelijkse leven.
De Schilderijen van Steef Bongers zijn daardoor eenvoudig te plaatsen in de tijd. Net als de werken van 16e en 17e eeuwse schilders die ook, aan hun tijd verbonden voorwerpen verwerkten in hun stillevens.
Op elke paneel van Steef vind je een of meerdere prachtig gekleurde vlindertjes terug. Ze vormen de rode draad op al zijn werken. Het vlindertje staat voor de vergankelijkheid van alles en zeker de vergankelijkheid van de mens. Een vlinder als metafoor voor de mens. Een vlinder heeft maar een kort leven en moet in enkel dagen alles eruit halen wat erin zit. De mens kan hier een voorbeeld aan nemen.!
Het contrast tussen de commerciële iconen en het lieflijke vlindertje is groot, er zullen nog vele “vlinders” voorbijvliegen voordat deze iconen voorgoed verdwenen zijn.

Steef Bongers
Perishable in the 21st.century. Painting still lives is his passion. In the studio of Steef Bongers this will become very obvious to the observer. Scattered over the place you’ll find objects displayed, witch form the inspiration for his next paintings. His compositions are created with simple utensils and specific contemporary objects. Commercial icons like a can of Coca Cola, a package of coffee from Douwe Egberts or a bottle of beer from Brand are pictured in his frames. Objects witch are, to anybody alive now ,a normal part of daily life. The paintings of Steef Bongers are therefore easy to place in a certain period, just like those of the famous painters from the 16th en 17th century, who also used objects for their still lives, witch were inherent to the period they lived in. If you look close enough, you’ll find one or more beautifully collared little butterflies on each painting by Steef Bongers. They are the connecting factor in all his paintings. The butterfly represent the perishable of everything and especially the perishable of the human being: a butterfly as a metaphor for a human being. A butterfly has a very short lifespan and has to his live to the most. Humanity can take an example by these little creatures. The contrast between commercial icons and charming little butterflies is enormous : many ‘butterflies’ will have flow by before these icons will be gone fore ever.