Wietske Otter

Wietske Otter werd geboren op in 1957 in Rotterdam. Sinds 1989 woont ze in Houten. Naast een passie voor fotografie, begon ze een aantal jaren geleden ook schilderijen te maken. Oorspronkelijk maakte ze vrij abstracte werken onder leiding van beeldend kunstenaar Rolina van Vliet uit Hoevelaken. Ze schildert met ACrylverf omdat de droogtijd korter is en ze dus sneller kan werken. De meeste werken zijn gemaakt met paletmes en kwast, of zelfs soms met de vingers. Om textuur en reliëf te creëren maakt de kunstenares vaak gebruik van materialen zoals aluminiumfolie, schelpenzand of bast van bomen. De kunstenares werkt vaak intuïtief, vertrekkende vanuit een bepaald idee, wat gaandeweg totaal anders kan uitpakken.

Wietske Otter was born in 1957 in Rotterdam. She has lived in Houten since 1989. Besides a passion for photography, she also started making paintings a few years ago. Originally she made fairly abstract works under the direction of visual artist Rolina van Vliet from Hoevelaken. She paints with acrylic paint because the drying time is shorter and so she can work faster. Most works are made with a palette knife and brush, or even sometimes with fingers. To create texture and relief, the artist often uses materials such as aluminum foil, shell sand or tree bark. The artist often works intuitively, starting from a certain idea, which can gradually turn out completely differently.

VISITS: 271