YVET NOORDERMEER

Een aantal jaren geleden ontdekte ik een verborgen talent in mezelf. In mijn jeugd heb ik veel getekend, want creativiteit zit bij ons in de familie. Maar vanaf het moment dat ik ging studeren heb ik nooit meer een potlood aangeraakt. Wel heb ik me van jongs af aan veel beziggehouden met fotografie en later ook met beeldbewerking. Na mijn studie film- en televisiewetenschap in Amsterdam heb ik 14 jaar als verslaggever en regisseur bij televisie gewerkt en dat heeft zeker ook bijgedragen aan mijn visuele ontwikkeling. Het verlangen om mooie beelden te creëeren loopt als een rode draad door mijn leven.

Vanaf de eerste schilderles voelde ik dat ik helemaal op mijn plek zat en dat al mijn creativiteit weer werd aangewakkerd. De olieverf, de kwasten, het doek, op de een of andere manier voelde het zo vertrouwd en ik wist meteen: Hier ga ik nooit meer mee stoppen! Sindsdien is schilderen voor mij een grote ontdekkingsreis naar de eindeloze mogelijkheden van kleuren, kwasten en technieken. Dat is duidelijk te zien in mijn werk waarbij elk schilderij een ontdekkingstocht op zich was. In de afgelopen jaren heb ik vooral mijn gevoel gevolgd en gedaan wat er in me opkwam.
Mijn doel is niet om zo snel mogelijk een eigen stijl te ontwikkelen en herkenbaar te zijn. Ik wil vooral mooie dingen maken en de vrijheid voelen om mezelf te ontwikkelen in welke richting dan ook.

Inmiddels schilder ik ook in opdracht.

A couple of years ago I discovered a hidden talent. As a child I could draw for hours, because creativity is in our family. But from the moment I went to university I have never touched a pencil again. From a young age I have been involved in photography a lot and later on in image editing. After my graduation in film- and television science in Amsterdam I worked 14 years as a reporter and director for television and that for sure has contributed to my visual development as well. The desire to create beautiful images runs like a thread through my life.

From the first painting lesson I felt that I was in my place and that all my creativity was rekindled. The paint, the brushes, the canvas, in one way or another it felt so familiar and I instantly knew: I will never stop doing this! Since then painting for me is like a big journey of discovery to the endless possibilities of colors, brushes en techniques. That can be clearly seen in my work, all my paintings are an exploration in itself. In the past years I mostly followed my feelings and I did what came up to mind. It’s not my main goal to find my own style as soon as possible and be recognizable. I just want to create beautiful stuff and feel the freedom to express and develop myself in any direction.

Meanwhile I’am available for painting assignments.

VISITS: 271