In mijn werk als kunstenares probeer ik datgene wat ik als essentie, kern van de dingen en ook van mijn leven ervaar, vorm te geven. Vormgeven aan de vragen, de chaos bedwingen door die in beelden te vatten, een manier om de werkelijkheid te definiëren en te ontsluiten. Een onder¬zoek ook naar de verborgen wereld van de ziel?

De ontwerpen zijn heel abstract en ik gebruik transparante emaille-poeders omdat de kleur dan extra diepte krijgt. Een ontwerpproces kan weken duren, maar soms ontstaan de ontwerpen vrij snel. Dan volgt een meer ambachtelijk proces, dat van glaspoeders, koper en vuur, waarin ik nooit van tevoren weet of datgene wat ik mij voorstel ook vorm kan krijgen. Soms moet ik delen van een ontwerp opnieuw maken en een andere keer kan ik wat in de oven ontstaat juist goed gebruiken, omdat het iets toevoegt aan het ontwerp of juist iets weglaat. Soms is een emaille die ontstaat vooral meditatief, een andere kan weer monumentaal zijn.

De vormentaal die ik gebruik is heel abstract.
Het gaat er in mijn werk niet om dat je míj begrijpt, maar ik hoop dat het werk een uitnodiging vormt om je te oriënteren aan de dingen die liggen voorbij de drukte van alle-dag. Het werk wil dan ook meer zoekend dan zeggend zijn, meer beschouwend dan bewerend.

De hardheid van het materiaal in combinatie met zijn transparantie maken de email-techniek voor mij tot de meest geëigende, op dit moment.

Ook heb ik het beeldhouwen weer opgepakt. Ik werk vooral in hout en incidenteel in hardsteen. De sculpturen zijn vooral vrouwenfiguren: het bevrijden uit hout of steen.

Opleiding
Kunstacademie Artibus Utrecht, afgestudeerd bij Louis Dusée (1982), beeldhouwer Jan Broerze Baarn.

Exposities
Vele malen geëxposeerd in binnen- en buitenland, waar onder Japan, Frankrijk, Duitsland. Werk is aangekocht door particulieren, bedrijven, door het Stedelijk Museum in Schiedam, en de Duitse kunstverzamelaar Wolfgang Haakshorst.
Ook geven mensen mij een opdracht om voor speciale gelegenheden een kunstwerk te maken.

U kan helaas de afbeeldingen niet kopiëren of downladen