Privacy policy

De gegevens die u via onze website, www.booart.nl , aan ons verstrekt, behandelen wij
vertrouwelijk. De gegevens die u bij registratie aan ons verstrekt, worden vastgelegd in ons
klantenbestand. Indien u bestellingen doet via de sites, registreren wij deze bestellingen op naam.
Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is om uw
bestelling uit te voeren. Door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van
uw gegevens te respecteren.


 

BooART Kunstbemiddeling VOF, hierna te noemen BooART, gebruikt de verzamelde gegevens
om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres entelefoonnummer nodig om uw bestelling uit te kunnen voeren. BooART gebruikt dezegegevens voor de uitvoering van uw bestelling en, indien nodig, om contact met u op tekunnen nemen.
  • Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over nieuws,ontwikkelingen en speciale aanbiedingen en acties van BooART. Het opslaan van uwgegevens heeft voor u als klant het voordeel dat wij u bijvoorbeeld meteen aanbiedingenkunnen doen, gebaseerd op uw eigen voorkeur zoals blijkt uit uw eerdere aankoopgegevens.Ook kunnen we uw eerder bestelde producten bijhouden, zodat u sneller en gemakkelijkerbestellingen kunt doen bij BooART. Het bestand van BooART kan ook worden gebruikt voorhet maken van statistische en persoonlijke analyses, onder andere voor het maken vanaanbiedingen en nieuwsbrieven.


 

Als u vragen heeft over privacy, gegevens wilt laten verwijderen of als u inzicht wilt in de
gegevens die wij van u registreren, kunt u een e-mail sturen naar administrator@booart.nl

U kan helaas de afbeeldingen niet kopiëren of downladen