1 Toepasselijkheid

1.1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van BooART Kunstbemiddeling VOF, hierna te noemen BooART, en op elke overeenkomst op afstand tussen jou en BooART. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

1.2 Wijzigingen

Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door ons worden aangepast. Indien wij deze voorwaarden aanpassen dan zullen wij je daar altijd van op de hoogte stellen.

2 Het aanbod van onze producten 

2.1 Beperkte geldigheidsduur

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of het aanbod onder specifieke voorwaarden geschiedt, dan vermelden wij dit altijd nadrukkelijk op onze website www.booart.nl.

2.2 Prijs

Alle prijzen op onze website zijn inclusief BTW, en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of expliciet overeengekomen.

2.3 Kennelijke vergissing

Wij zijn niet gebonden aan kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod.

3 Jouw bestelling

3.1 Overeenkomst

De overeenkomst tussen jou en BooART komt tot stand nadat je de bestelling op de Website hebt afgerond en van ons een bevestigings e-mail hebt ontvangen met daarin de details van je bestelling. Bestelling geplaatst door personen jonger dan achttien (18) jaar worden niet in behandeling genomen.

3.2 Verzendkosten

Voor meer informatie over verzendkosten zie verzenden & retournering

3.3 Persoongegevens

De persoonsgegevens die je aan ons verstrekt worden zorgvuldig en overeenkomstig ons privacybeleid verwerkt. Ons privacybeleid is te raadplegen via privacy policy

3.4 Levering

Als uitgangspunt leveren wij bestellingen binnen vijf (5) werkdagen op het aangegeven adres, tenzij (i) een ander levermoment expliciet is overeengekomen, (ii) sprake is van overmacht aan de kant van BooART, (iii) het product niet voorradig is; en/of (iv) sprake is van een afwijkende bestelling, zoals een bestelling in een geschenkverpakking. In de voorgenoemde gevallen leveren wij bestellingen binnen 30 dagen na totstandkoming van de overeenkomst op het door jou opgegeven adres.

3.5 Vertraging

Indien de levering vertraging ondervindt – of slechts gedeeltelijk kan worden geleverd – informeren wij je zo snel mogelijk (meestal al binnen 24 uur) en uiterlijk binnen een paar dagen na de datum van de bestelling. Je hebt dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

3.6 Herroeppingsrecht

Na ontvangst van het product op het door jou opgegeven adres heb je veertien (14) dagen de tijd om zonder opgave van reden je bestelling te herroepen. Indien je meerdere producten tegelijk hebt besteld – en deze niet tegelijkertijd arriveren – dan gaat de termijn van veertien (14) dagen in op het moment dat het laatste product is ontvangen.

3.7 Betaling

De aan BooART verschuldigde bedragen dienen uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het ingaan van de bedenktermijn te worden voldaan. Betaling kan volgens onze betaalmethoden.

3.8 Waardevermindering

Indien je het product op zodanige wijze hanteert die in strijd is met de algemene voorwaarden dan ben je aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van dit handelen.

4 Terugsturen

4.1 Informeren

Indien je gebruik wilt maken van je herroepingsrecht dan kan je dit doen door het modelformulier in te vullen en te mailen naar administrator@booart.nl. Als alternatief voor het modelformulier kan je ook een mail sturen aan administrator@booart.nl onder vermelding van je NAW-gegevens, besteldatum en factuurgegevens. Na ontvangst sturen wij je een bevestigings-e-mail.

4.2 Terugsturen

Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen – nadat je je herroepingsrecht hebt ingeroepen – dien je het product aan ons terug te sturen.

4.3 Verpakking

Het product dient in de originele verpakking en conform onze instructies teruggestuurd te worden. Jij bent verantwoordelijk voor eventuele schade aan het product tijdens het terugzenden.

4.4 Bewijslast

Als consument draag je de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van je herroepingsrecht.

4.5 Kosten

De kosten voor het terugsturen van de bestelling komen volledig voor jouw rekening.

4.6 Terugbetaling

Uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat wij het geretourneerde product hebben ontvangen, betalen wij jij de volledige kosten terug, inclusief eventuele kosten voor levering. Terugbetaling geschiedt via hetzelfde betaalmiddel als gebruikt tijdens de bestelling. Indien je gebruikt hebt gemaakt van een duurdere methode van levering dan de standaardlevering dan betalen wij de bijkomende kosten van deze levering niet terug.

5 Vragen of klachten 

5.1 Omschrijving

Indien je een klacht hebt kun je deze richten aan onze klantenservice via administrator@booart.nl Omschrijf in deze email uitgebreid je klacht zodat wij deze zo goed mogelijk in behandeling kunnen nemen. Wij zullen binnen 5 dagen op je klacht reageren.

5.2 Geschillen

Mocht je na het afhandelen van de klacht door ons niet tevreden zijn dan kan je de klacht voorleggen aan online geschillenplatform van de Europese Commissie welke te raadplegen is via: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

5.3 Vragen

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via  administrator@booart.nl.

Deze voorwaarden zijn opgesteld op 15 mei 2020

———————————————————————————————-

Modelformulier terugzending

Gebruik voor het terugsturen van je producten onderstaand retourformulier.

Mocht je niet tevreden zijn over het product of de levering stuur het product dan binnen 14 dagen na ontvangst terug.

Retourformulier (kopieer dit in je email bericht)

Ordernummer:
Datum van ontvangst:
Reden voor het terugzenden:
Naam:
Emailadres:
Telefoonnummer:
Adres:
Postcode:
Stad:
Land: