Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door BooART Kunstbemiddeling V.O.F.
geleverde producten en diensten.
BooART Kunstbemiddeling V.O.F., geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder het
nummer 81779321 gevestigd te Amstelveen is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Reacties

Voorgestelde tekst: Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt. De privacybeleid pagina van de Gravatar dienst kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Persoonsgegevens die wij verwerken

verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze
zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die BooART van u nodig kan heeft of noodzakelijk
zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door BooART in ieder
geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

Verwerkt BooART ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een
strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. BooART verwerkt
geen bijzondere persoonsgegevens

Waarom we gegevens nodig hebben

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd.

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van BooART, dan willen we u goed van dienst
zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze
oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is BooART gebonden aan de daarvoor geldende
wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt BooART
zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten
sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

BooART bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
BooART
verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig
is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

BooART gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer,
tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische
werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar
behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden
voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw
browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te
zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek via het
contactformulier op de website of het vermelde telefoonnummer.

Beveiliging

BooART hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens.
BooART heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw
persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen
enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij BooART toegang
heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die